SILMU rf:s styrelse år 2018

SILMU rf:s höstmöte arrangerades i enlighet men föreningens stadgar 30.11.2017 i Gumbohuset i
Sibbo.
Mötet valde styrelsemedlemmar för dem som var i tur att avgå och fastställde verksamhetsplanen
och budgeten för år 2018.
Till styrelseordförande valdes och fortsätta Marja Teppinen från Mäntsälä. Av
styrelsemedlemmarna var i tur att avgå den offentliga sektorn. Som ordinarie medlemmar valdes
för åren 2018-2020 Eeva Hava från Mörskom (ny), Laura Karén från Borgå och Eija Liljavirta från
Mäntsälä (ny). Till suppleanter valdes Tanja Åkerfelt från Sibbo (ny), Mia Aitokari från Lovisa (ny)
och Anneli Sundberg från Mäntsälä.

Övriga medlemmar i styrelsen:
Föreningar och företagare representerar Tora Markkula från Lovisa, Christina Mickos från
Lappträsk och Heikki Nyström från Askola samt suppleanterna Timo Rajakaltio från Borgå, Eero
Kokko från Mäntsälä och Riitta Ahti-Tuiskula från Askola.
Landsbygdens enskilda invånare representerar Camilla Hartwall från Sibbo, Riitta Myyrä från
Pukkila och Joija Tikkanen från Borgnäs samt suppleanterna Hannu Salminen från Mörskom,
Piritta Ahl från Pukkila och Tea Nieminen från Borgnäs.

De viktigaste åtgärderna år 2018 är praxis angående programperioden 2014-2020 samt
projektrådgivning och beredning av nya projekt. Som nya åtgärder kommer SILMU att göra en
utvärdering angående programperioden i samarbete med Nylands Leader-grupper och NTMcentralen
samt benchmarking träffar med Leader Mansikka från Norra Savolax.
SILMU-byar verkar år 2018 som en intresseövervakare och kompanjon för byarna på SILMU rf:s
verksamhetsområde och arbetar för en trygg och livskraftig landsbygd. SILMU-byar upprätthåller
också Byportalen och koordinerar den nationella Öppna byar –dagen 9.6.

Facebookrss