SILMU rf fyllde 10 år

SILMU rf firade sin 10-årsdag onsdagen den 17.5.2017 i Borgå. Förutom hälsningar och musikuppträdanden belönade föreningen de bästa projekten i fem olika kategorier och gav ett pris för bästa byagärning 2016. De projekt som fick pris har valts ut bland alla projekt som har beviljats finansiering under de gångna tio åren. I varje kategori fanns tre projekt föreslagna.

Du kan bekanta dig med de nominerade projekten och byagärningarna på SILMUs hemsida>>>

Facebookrss