SILMU-byars verksamhet är livlig också i nästa år

Utvecklingsförening Silmu rf:s höstmöte arrangerades i enlighet med föreningens stadgar 10.12. På mötet fastställdes verksamhetsplanen och budgeten för år 2021. Styrelsens sammansättning kan läsas på www.silmu.info. Byasektionens medlemmar för nästa år fastställs på styrelsens möte i januari.

SILMU-byar förverkligar en egen verksamhetsplan samt genomför ett nytt byaprogram som syftar till att utveckla områdets byaverksamhet på ett mångsidigt sätt och ytterligare stärka samarbetet mellan de olika nätverken. Tyngdpunkterna i SILMU-byar Byaprogram 2021–2024 är: 1) smarta byar och smart anpassning, 2) utveckling av service och boende på landsbygden, särskilt i skärgården, samt 3) partnerskap och nätverk. Genomgående tema i byaprogrammet är hållbar utveckling (ekonomisk, ekologisk och social).

SILMU-byar förverkligar också egna utvecklingsprojekt till förmån för byaverksamheten samt arrangerar evenemang och utbildningstillfällen.

År 2021 bl.a:

  • Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen 25.3.
  • Öppna Byar 9.6.
  • Val av Årets Nyländska By
  • Projektet ’Yhdessä osaamme’
  • Projektet Föreningshus i utveckling

Läs mer om våra tjänster och utvecklingsprojekt 2021 (resumé på svenska fås senare)>>> SILMU-kylät toimintasuunnitelma 2021

Facebookrss