SILMU-kylät toiminta jatkuu vilkkaana myös ensi vuonna

Kehittämisyhdistys Silmu ry:n sääntöjen mukainen syyskokous pidettiin 10.12. Kokous valitsi erovuoroisten tilalle uudet hallitusjäsenet ja vahvisti vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja kustannusarvion. Uuden hallituksen kokoonpano on luettavissa www.silmu.info. Kyläjaoksen jäsenet ensi vuodelle vahvistetaan hallituksen kokouksessa tammikuussa.

SILMU-kylät toteuttaa omaa toimintasuunnitelmaa ja uutta kyläohjelmaa jonka tavoite on kehittää alueen kylätoimintaa monipuolisesti ja vahvistaa eri verkostojen yhteistyötä entisestään. SILMU-kylät Kyläohjelma 2021–2024 painopisteet ovat: 1) älykkäät kylät ja älykäs sopeutuminen, 2) maaseudun, erityisesti saariston, palveluiden ja asumisen kehittämien ja 3) kumppanuuden ja verkostojen kehittäminen. Kyläohjelman läpileikkaava teema on kestävä kehitys (taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen).

SILMU-kylät toteuttaa myös omia kehittämishankkeita kylätoiminnan hyväksi sekä järjestää tapahtumia ja koulutustilaisuuksia.

Vuonna 2021 mm:

  • Suomenruotsalainen maaseutuparlamentti ’Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen’ 25.3.
  • Avoimet Kylät 9.6.
  • Uudenmaan Vuoden Kylä valinta
  • Yhdessä osaamme -hanke
  • Föreningshus i utveckling (Kehittyvät kylätalot)

Lue lisää palveluista ja kehittämishankkeista 2021 tästä SILMU-kylät toimintasuunnitelma 2021

Facebookrss