Här är kandidaterna till Årets by i Nyland 2024

Med från SILMU-byars verksamhetsområde är tre orter, Arola-Jokelanseutu, Emsalö och Korttia.

Under de senaste åren har titeln Årets by varit värd att sträva efter, och också i år fick vi utmärkta kandidater från hela Nyland. De nominerade byarna, byahelheter och en ö, är bland de bästa på vår landsbygd, var och en på sitt sätt. De minsta byarna som deltar i tävlingen är aktiva aktörer i sitt område med cirka hundra bybor och de större byarna har över tusen invånare. Vi poängsätter inte kvantitet, utan kvalitet, och alla byar är just det, högkvalitativa aktörer för landsbygden och gemenskapen i vårt landskap, så valet kommer att bli svårt även i år. Vi skulle vilja ge varje by ett pris.

 

Kandidaterna

Arola-Jokelanseutu, Mäntsälä

Bobäck, Kyrkslätt

Emsalö, Borgå

Kaukas – Uusikylä – Myllykylä, Hyvinge

Korttia, Askola

Kärkölä by i Pusula, Lojo

Pojo kyrkoby, Raseborg

Rusutjärvi, Tusby

Sammatti, Lojo

 

Arola-Jokelanseutu, Mäntsälä

Arola-Jokelanseutu är en by i Mäntsälä som beräknas ha cirka 800 invånare.

I byn finns en bya-, en allmoge- och en idrottsförening, som har ett nära samarbete.

Daghemsverksamheten i närområdet ökar gemenskapen mellan familjerna på samma sätt som skolan gjorde tidigare, och Kirsis kök fungerar som en gemensam mötesplats för människor i olika åldrar, både i vardagen och vid ordnade evenemang. Bybornas psykiska och fysiska välbefinnande sörjs för genom att producera byns kultur- och idrottstjänster med hjälp av frivilliga.

Exempel på årliga evenemang är Halloween, sommarteater, konst- och kulturläger för barn (Jokelanseudun Kulttuuriviikko) och Elämysten ilta & Yöjalkailtamat.

Byaföreningen har också gett utlåtanden om projekt och riktlinjer som gäller byn och ordnat höranden och diskussioner om dessa frågor för byborna. Utvecklingen av byn och har genomförts i samarbete, systematiskt och proaktivt med de lokala politikerna.

Bekanta dig med området https://www.arola-jokelanseutu.fi/

 

Bobäck, Kyrkslätt

Byn Bobäck ligger i Kyrkslätt och har cirka 1000 invånare.

Det finns en byaförening i byn, Marthor, delägarlag och en FBK.

Byborna har frivilliga arbetat med att restaurera Bobäck bäcken så att laxyngel kan komma upp från Esboviken till Vitträsk. Tillsammans har man också renoverat en gemensamt ägd strandplats vid Bobäckviken.

Byaföreningen samarbetar aktivt med Kyrkslätt kommun och Hvitträsk museum i byn, och Eliel Saarinens 150-årsdag firades med flera evenemang. De årliga byaevenemangen är Riihijuhlat och Fastlagsevenemanget. Dessutom finns det ett sommarcafé, en julbasar och ett fiskeevenemang för barn.

Byaföreningens intressebevakning hjälper byborna att upprätthålla tjänster och förebygga byggprojekt som bland annat kan försvåra boendet i området.

Bekanta dig med byn https://www.luoma-boback.fi/sv/

 

Emsalö, Borgå

Emsalö är belägen i Borgå skärgård och ön har ca 400 invånare.

Föreningslivet är rikt och på ön verkar en byaförening och en allmogeförening. Dessutom finns det Marthor och ett skärgårdskapell.

Samarbetet invånare emellan fungerar mycket bra. Byaboden, öns enda affär, är ett slags vardagsrum för många öbor, var man träffas och berättar om saker som händer på ön. Öborna har satsat mycket på barn och unga det senaste året genom att ordnat olika program och aktiviteter.

Man arrangerar traditionella fester som midsommarfest och grötfest. Påskäggsjakt ordnas vid påsktider och efter några års paus förverkligades Emsalörundan på nytt.

Man jobbar jobbar med att öka trivseln på ön, arbetar för en bra servicenivå och upprätthåller en god kontakt till kommunen och myndigheter.

Bekanta dig med ön https://www.emsalo.fi/

 

Kaukas – Uusikylä – Myllykylä, Hyvinge

Hyvinge byakomplex består av tre byar: Kaukas, Uusikylä och Myllykylä. Området har över 600 invånare.

I byarna finns en bya-, en kultur- och en vandrarförening.

Kaukas Elofolk-konserterna lockar inhemska och internationella toppmusiker till byn. Förutom konserter ordnas supéer, teater, barn- och ungdomsteater, konstklubb för barn och basarer. Den 1,6 km långa naturstigen i Kervo ås kanjon går delvis på spångar som har byggts med bybornas talkokrafter. Området har också en Maisematarinat -cykelrutt (#mobiilistimaisemaan).

En viktig samarbetspartner för byarna är Hyvinge stad, eftersom staden äger den viktigaste möteslokalen, Juhlatalo. Juhlatalo anses också vara byns servicecentrum och man kan samlas där som man vill.

En stor insats var att stenbrottsprojektet förkastades, och byborna kämpade framgångsrikt mot det i 17 år.

Bekanta dig med byn https://kaukas.org/

 

Korttia, Askola                          

Korttia är en by i Askola som har cirka 100 invånare.

Det finns en byaförening i byn och det finns även ett lantbruks- och hushållssällskap i området.

Den viktigaste tillställningen i byn är sommarevenemanget i Korttia, som har ordnats i över tio år. Dagen har cirka tusen besökare, och under de senaste åren har man fäst särskild uppmärksamhet vid barn genom att ordna en konsert för dem. Ett annat viktigt evenemang är uthållighetsloppet LeMans gräsklipparloppet, där området runt byahuset fungerar som tävlingsområde. Kommunen ordnar motion för byborna och församlingen arrangerar bykyrka och de vackraste julsångerna. Under året ordnas också flera scoutläger i byahuset.

Byaföreningen hade en omfattande inverkan på att byn fick en egen 5G-stödmast på byahusets gård för ett år sedan.

Läs mer om byn Korttia https://www.korttia.fi/

 

Kärkölä by i Pusula, Lojo

Byn Kärkölä i Pusula i Lojo har cirka 100 invånare.

I byn finns en by-, jakt- och vattenhushållningsförening.

Det bjuds alltid på kaffe i byahuset efter gudstjänsten, eftersom gemensamma sammankomster är viktiga för invånarna. Andra evenemang i byn är Elotori-marknaden, ett sommarevenemang och påsk- och julmarknader. Det hundra år gamla byahuset har nyligen renoverats med talkokrafter och där hålls också konserter.

Byaföreningen ger ut byatidningen Kärkölän Käärö en gång om året.

Bekanta dig med Kärkölä i Pusula https://www.pusulankarkola.net/

 

Pojo kyrkoby, Raseborg         

Pojo by har ca 1700 invånare och ligger i Raseborg.

Ett stort antal olika föreningar verkar i byn. Det finns bya-, hembygds-, och ungdomsförening, Marthor, 4H-klubb, foto- och filmklubb, blåsorkester, båtklubb och FBK. De många föreningarna i byn organiserar olika klubbar för olika åldrar. Till exempel har FBK aktiv ungdomsverksamhet och Pojo blåsorkester för samman musiker.

Gumnäs udd är ett populärt friluftsområde och det finns även en frisbeegolfbana byggd med talkokrafter och en festlokal. En av de längsta och största ansträngningarna var att få till stånd en skatepark i byn. Ungdomarna hade länge hoppats på att få en skatepark och förra året firades den officiella invigningen.

Byn har fått en betydande roll i ungdomsarbetet och byaföreningen utvecklar verksamheten i samarbete med staden. I och med Raseborgs byaforum har samarbetet mellan byarna intensifierats och byarna utbyter idéer och erfarenheter. Det finns också en atmosfär av positiv tvåspråkighet i byn.

Bekanta dig med Pojo https://www.pohjapojo.fi/

 

Rusutjärvi, Tusby

Rusutjärvi är en by i Tusby som har cirka 800 invånare.

I byn finns en byaförening, skolans föräldraförening och två jaktföreningar.

Verksamheten vid Rusutjärvi badstrand har livats upp med kioskverksamhet, och tack vare sommarkiosken har lokala ungdomar sysselsatts under sommaren. För några år sedan började byalaget underhålla den prisbelönta vinterbadplatsen i samarbete med kommunen. Genom deltagande budgetering har byn fått en rutschbana och ett grillskydd till stranden, som har satts ihop av frivilliga.

I byn ordnas också olika evenemang och aktiviteter, såsom Öppna Byar-dagen, julmarknad, Keväthulina vid sjön Rusutjärvi, Månskensdans, teaterutflykt, städtalkon och evenemanget Förälska dig i vinterbad.

I Kaffebjudningen, som ordnades av byaföreningen, deltog lokala föreningar för att nätverka och lära känna varandra. Föreningen har också ett nära samarbete med skolans föräldraförening och Tusby kommun.

Bekanta dig med byn https://www.rusutjarviseura.fi/

 

Sammatti, Lojo

Sammatti ligger i Lojo och har ca 1650 invånare.

Byn har en regionnämnd, en hembygds-, en ungdoms-, en jordbruks- och hushålls- och en jaktförening, en idrottsklubb samt Marthor.

Det breda kultur- och evenemangsutbudet har hållits vid liv i årtionden, och föreningar och aktörer har nära kontakt med varandra för att samordna evenemangen. I byn organiseras i samarbete bland annat festen Sampojuhla, Elijazz, evenemanget Kotokontupäivä, Vaahterateatteri teater och Sammatti-veckan.

En fullskalig frisbeegolfbana byggdes i Kukkusnummi med talkoarbete under ledning av idrottsföreningen. Med respekt för lokala traditioner har rutterna Kalevala-namn, till exempel: Pohjolan hovi och Manalan ahde.

Sammattis regionnämnd håller aktiv kontakt med Lojo stad och förmedlar invånarnas behov, önskemål och synpunkter.

Bekanta dig med Sammatti https://sammattiseura.wordpress.com/

 

Juryn, som består av representanter för Nylands förbund, Nylands Byar rf och SILMU byar, sammanträder i mars och efter det offentliggörs Årets by. Själva prisutdelningen avtalas tillsammans med byn. Mer information om kandidatbyarna på våra webbplatser https://www.uudenmaankylat.fi/sv/ och https://www.itukylat.fi/sv/

Syftet med valet av årets by i Nyland är att lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet, öka kännedomen om byaverksamheten och dela med sig av goda exempel på hur man kan utvecklas och göra saker själva.

Tilläggsuppgifter:

SILMU-byar, byarådgivare Li-Marie Santala, 040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info

Nylands Byar rf, verksamhetsledare Anu Nilsson, 050 524 9189, anu.nilsson@uudenmaankylat.fi

 

 

Facebookrss