Föreslå årets byabedrift senast den 1. maj

SILMU-byar vill i år belöna en person, en förening eller en grupp från vårt verksamhetsområde som har gjort något betydelsefullt för byaverksamheten och gemenskapen i byn på senare tid. Vi söker en sann ”fighter” som har orkat uppmuntra och stödja andra eller till och med hittat på en helt ny aktivitet. Gärningen som belönas kan vara liten eller stor, så länge det gäller lokalt utvecklande som gagnat alla i byn.

Berätta fritt om en betydande gärning eller en person i någon av byarna i vårt område och på vilket sätt verksamheten har främjat gemenskapen eller utvecklat grannhjälpen. Tävlingen är öppen för alla och man kan föreslå årets byagärning som förening eller privatperson.

Genom att utse årets byabedrift, lyfter vi fram den mångsidiga verksamheten i byarna, ökar kännedomen om byaverksamheten samt delar med oss av goda exempel på olika sätt att utveckla och få saker gjorda. Vi publicerar och belönar årets vinnare i samband med Utvecklingsförening SILMU rf:s 15-årsjubileum i juni.

Tävlingen arrangeras av Utvecklingsförening SILMU rf:s byasektion. Juryn består av byarådgivaren och sektionens medlemmar. Man kan delta genom att skicka en fritt formulerad e-post till li-marie.santala@silmu.info senast den 1. maj.

Tilläggsinformation: byarådgivare Li-Marie Santala 040 158 8038 eller li-marie.santala@silmu.info

Facebookrss