Expertis till byar och kvarter

SILMU-byar arrangerar under hösten en föreläsningsserie online. Föreläsningsserien handlar om att introducera Byacoachning -konceptet för olika aktörer. Föreläsningarna ger idéer och verktyg för föreningsverksamheten, och det är meningen att spinna vidare genom att be byacoachen att hålla en workshop eller info i byn. Det finns totalt tio färdiga teman. Läs mer https://www.itukylat.fi/sv/byacoachning/

 

Frivilligverksamheten i byar och kvarter – Marknadsför, rekrytera och motivera

Onsdag 25.10. kl. 19.15-20.30

Frivilligverksamhet består av en uppgift, den som utför uppgiften och den instans som erbjuder uppgiften, dvs. byn/kvarteret. Det finns mer frivilligarbete att göra än det finns frivilliga, och därför gäller det att marknadsföra frivilligverksamheten väl. Marknadsföring betyder att man definierar frivilliguppdraget och kommunicerar om det. I denna helhet får byn/kvarteret fundera på att utveckla sin egen förenings frivilligarbete.

 

 

Byaplanen – Byns eller kvarterets gemensamma framtid

Onsdag 8.11. kl. 19.15-20.30

Byborna gör upp byaplanen tillsammans. Planen dokumenterar bybornas vilja om byns gemensamma riktning och aktiviteter. När man upprättar en byaplan lönar det sig att bjuda in alla bybor och aktörer som verkar i byn. Resultatet är bybornas gemensamma utvecklingsplan för kommande år. I den här helheten går vi igenom hur byaplaneringsprocessen kan genomföras i er by eller i ert kvarter.

 

 

Vad hörs från byn – Fungerande kommunikation i byar och kvarter

Onsdag 22.11. kl. 19.15-20.30

Kommunikation är en grundläggande förutsättning för föreningens verksamhet och en resurs vars användning kräver kunskaper och färdigheter. Välplanerad information är effektiv och snabb. Den aktiverar verksamheten, gör föreningen och verksamheten bättre känd och hjälper föreningen att främja ärenden som är viktiga för den. I den här utbildningen behandlar vi byarnas och kvarterens kommunikation på ett mångsidigt sätt. Det vill säga varför, hur, med vem och var vi kommunicerar.

 

 

Anmäl dig här  https://forms.office.com/e/yr1kb7mzib . Man kan anmäla sig senast kl. 15.00 på föreläsningsdagen.

De som har anmält sig får en länk till Teams-mötet. Föreläsningarnas presentationsmaterial skickas endast till deltagarna.

Föreläsare är byacoachen och byarådgivaren Li-Marie Santala från SILMU-byar. Mer information 0401588038 eller li-marie.santala@silmu.info.

 

Byacoachning® är ett utbildningskoncept för byar och kvarter som administreras av Finlands Byar rf. Byföreningar och andra motsvarande aktörer har möjlighet att be en utbildad byacoach att hålla en info, workshop eller kurs om olika ämnen som utvecklar verksamheten. Evenemangen kan också arrangeras online. https://suomenkylat.fi/materiaalipankki/kylakoutsi

Facebookrss