Osaamista kyliin ja kortteleihin

SILMU-kylät järjestää syksyllä kaikille avoimen luentosarjan verkossa. Luentosarja on Kyläkoutsi -konseptin tutuksi tekeminen kylätoimijoille. Luennoista saa ideoita ja työkaluja omaan yhdistystoimintaan ja tästä on hyvä jatkaa pyytämällä kyläkoutsi kylään pitämään työpaja tai infotilaisuus. Valmiita teemoja on yhteensä kymmenen. Lue lisää https://www.itukylat.fi/kylakoutsi/

 

Vapaaehtoistyö kylissä ja kortteleissa – Markkinoi, rekrytoi ja motivoi

Keskiviikko 25.10. klo 17.45–19.00

Yhdistystoiminnan perusajatuksiin kuuluu, että toiminta on vapaaehtoista. Vapaaehtoistyö koostuu tehtävästä, sen tekijästä ja tehtävän tarjoajasta eli kylästä/korttelista. Vapaaehtoistyötä on tarjolla enemmän, kuin tekijöitä, joten vapaaehtoistyö pitää osata markkinoida hyvin. Markkinointi tarkoittaa vapaaehtoistyötehtävän määrittelyä ja siitä viestimistä. Tässä kokonaisuudessa kylä/kortteli pääsee pohtimaan oman yhdistyksen vapaaehtoistyön kehittämistä.

 

 

Kyläsuunnitelma – Kylän tai korttelin yhteinen tulevaisuus

Keskiviikko 8.11. klo 17.45–19.00

Kyläsuunnitelma on kyläläisten yhdessä laatima dokumentti yhteiselle suunnalle ja tekemiselle. Sen kokoamiseen kannattaa kutsua laajasti mukaan kaikki kyläläiset ja kylällä vaikuttavat tahot. Lopputuloksena syntyy kyläläisten yhteinen kehittämissuunnitelma tuleville vuosille. Tässä kokonaisuudessa käydään läpi, miten kyläsuunnitteluprosessi on mahdollista toteuttaa kylissä ja kortteleissa.

 

 

Kylästä kuuluu – Kylien ja korttelien toimiva viestintä

Keskiviikko 22.11. klo 17.45–19.00

Viestintä on yhdistyksen toiminnan perusedellytys ja voimavara, jonka käyttäminen vaatii tietoa ja taitoa. Hyvin suunniteltu tiedottaminen on tehokasta ja nopeaa, aktivoi toimintaa, lisää tunnettuutta ja auttaa yhdistystä edistämään sille tärkeitä asioita. Tässä koulutuksessa käydään läpi monipuolisesti kylien ja korttelien viestintää. Sitä miksi, miten, kenelle ja missä viestitään.

 

Ilmoittautuminen tästä https://forms.office.com/e/yr1kb7mzib Ilmoittautua voi luentopäivänä klo 15.00 mennessä.

Ilmoittautuneet saavat linkin Teams -kokoukseen. Luentojen esitysmateriaali lähetetään ainoastaan osallistuneille.

Luennoitsijan toimii kyäkoutsi ja kyläneuvoja Li-Marie Santala, SILMU-kylät. Lisätietoja 0401588038 tai li-marie.santala@silmu.info

 

Kyläkoutsi® on Suomen Kylät ry:n kylien ja kortteleiden kouluttamiseen tuotettu koulutuskonsepti. Kyläyhdistyksillä ja muilla vastaavilla toimijoilla on mahdollisuus pyytää paikan päälle koulutettu kyläkoutsi pitämään info, työpaja tai koulutustilaisuus erilaisista toimintaa kehittävistä aiheista. Tilaisuudet voidaan järjestää myös verkossa. https://suomenkylat.fi/materiaalipankki/kylakoutsi

Facebookrss