Öppna Byar

Öppna Byar -dagen är ett nationellt evenemang som hålls i år den 11 juni för åttonde gången. Syftet med dagen är att öka medvetenheten om byaverksamheten och för att visa upp byarnas olika aktiviteter, fira känslan av gemenskap och få en fin start på sommaren.

Med totalt 100 000 besökare når Öppna Byar -dagen sommarens mest besökta offentliga evenemang under en dag nationellt, och antalet deltagare i enskilda evenemang varierar från tio till mer än 1 000 besökare. De vanligaste evenemangen var loppmarknader, talkon, sommarcaféer och olika evenemang som presenterar hembygden eller kultur. I många byar fungerar Öppna Byar som öppningen av sommarsäsongen, när en sommarmarknad eller ett sommarcafé öppnar för första gången.

Ansvaret för byns Öppna Byar evenemang innehas ofta av byaföreningen. Evenemanget kan även arrangeras gemensamt av alla invånare, föreningar och företag i byn.

Vi publicerar senare de byar och evenemang som försiggår på SILMU-byars verksamhetsområde.

Den riksomfattande Öppna Byar -kartan