Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen – Smart landsbygd 2.0

Tanken var att man skulle ha träffats i Lovisa i mars detta år, men på grund av rådande omständigheter arrangeras nu Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen med rubriken Smart landsbygd 2.0, som ett webbseminarium torsdagen 25.3. klockan 10.00-15.00.

 

Gästande föreläsare är Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap vid Karlstads universitet, som berättar om multilokalitet under rubriken Platspolitik i ljuset av pandemin – nya möjligheter för landsbygden?

Malin Rönnblom är professor i statsvetenskap vid Karlstads universitet. Hennes forskning rör bland annat kritiska studier av jämställdhetspolitik, landsbygdspolitik, regionalpolitik och tillväxtpolitik. Under senare år har hon alltmer kommit att intressera sig för betydelsen av marknadsinspirerade former för styrning (som new public management) när det gäller demokratins framtid.

Malin Rönnblom | Karlstads universitet (kau.se)

 

 

 

Dessutom har vi nöjet att få lyssna på Nordens största trendspanare Kjell Lindström som talar om Trender & Framtid – framtidens organisation och ledarskap.

Kjell Lindström är föreläsare och författare samt redaktör för Sveriges största trendspaningsbrev – Nodentrender – sedan 2005. År 2013 tilldelades han ”Magnus Söderström-priset” av Linnéuniversitetet och Akademikerförbundet SSR för sina insatser för svenskt personalarbete.

Kjell Lindström CV (noden.se)

 

 

 

 

Riksdagsledamot Anders Norrback öppnar evenemanget och det diskuteras aktuella saker inom landsbygdspolitik samt landsbygdsutveckling. Dagen avslutas med workshops som förverkligas med Dialogpaus. Diskussionerna förs under tre olika rubriker: ömsesidigt beroende (landsbygd-stad), miljörättvisa och kunskapsintensiv ekonomi.

 

Landsbygdsriksdagen är en konferens som samlar landsbygdsaktiva från hela Svenskfinland. Evenemanget är en röst för byarna, organisationerna och människorna på landsbygden och arrangeras vartannat år runt om i Svensk-finland. Den sextonde finlandssvenska landsbygdsriksdagen hölls online 11.9.2020 som en kickoff för den fysiska landsbygdsriksdagen som var ämnad att hållas detta år i Lovisa.

Webbinariet förvekligas med Zoom och anmälningar tas emot senast 23.3. till li-marie.santala@silmu.info

Tidtabellen för dagen publiceras så fort som möjlig.

Information:

Ann-Sofi Backgren, specialsakkunnig +358 (0)50 522 2642

Antonia Husberg, landsbygdsöverinspektör, +358 (0)29 516 2033, JSM

Li-Marie Santala, byarådgivare, +358 (0)40 158 8038, SILMU-byar

 

Hemsida: Start – Landsbygdsriksdagen

Facebook: Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen – Etusivu | Facebook

Facebookrss