Byaverksamheten år 2024

SILMU-byars verksamhet är stark också i nästa år. Basservicen, såsom rådgivning och utveckling av byaföreningarnas verksamhet i samarbete med byborna, är tryggad. Trots de knappa tiderna hittade vi på något nytt även för i år, nämligen Byaverkstaden. Vi hoppas också på att vi ska få finansiering för ett nytt tvåårigt Mästarbyar -projekt, genom vilket vi förnyar byaverksamheten och skapar moderna metoder och verktyg för föreningar och byar så att de själv skall kunna förverkliga hållbar utveckling i det egna området.

Läs mer om dessa frågor och kommande evenemang, tävlingar och samarbeten i verksamhetsplanen för år 2024 Verksamhetsplan 2024 SILMU-byar

Alla byar önskas ett gott verksamhetsår 2024!

Li-Marie Santala, byarådgivare

Facebookrss