Bekanta dig med kandidaterna i tävlingen Årets nyländska by 2021

I tävlingen om titelns Årets By i Nyland deltar sex aktiva byar: Antskog i Raseborg, Borgby-Hertsby i Sibbo, Kullo i Borgå, Ohkola i Mäntsälä, Tolkis i Borgå och Valkjärvi i Nurmijärvi. Vinnaren publiceras och belönas i november i år.

Valet av årets by är ett samarbete mellan Nylands Byar rf och SILMU-byar som vill  lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet, öka kännedomen om byaverksamhet och dela med sig av goda exempel på hur man i byarna själv kan utveckla och göra saker. Tävlingen var öppen för alla områdets byar och segern för med sig ära och berömmelse samt ger möjlighet att delta i den landsomfattande Årets By tävlingen 2021.

Byn som belönas kan vara liten eller stor och juryn uppmärksammar speciellt hur man i byn har beaktat hållbar utveckling i verksamheten, hur man har utvecklat gemenskap och nätverksbildning samt hur byn har lyckats med kommunikationen. Ett valkriterium är också smart anpassning, d.v.s. hur service och aktiviteter är ordnade i byn.

Till juryn hör Nylands Byar rf:s byaombud och två styrelsemedlemmar samt SILMU-byars byarådgivare och två sektionsmedlemmar.

Byarnas mediekort finns för tillfället endast på finska. Kontakta byarådgivare Li-Marie Santala på SILMU-byar, 0401588038 eller li-marie.santala@silmu.info för mer information på svenska.

 

Tilläggsinformation:

Nylands Byar rf:s byaombud  Anu Nilsson (på finska), 050 5249 189 eller kylaasiamies@uudenmaankylat.fi

www.uudenmaankylät.fi och https://www.facebook.com/uudenmaankylat

 

SILMU-byar byarådgivare Li-Marie Santala, 040 158 8038 eller li-marie.santala@silmu.info

www.itukylat.fi och https://www.facebook.com/silmukylat

Facebookrss