Kylätoiminnan rahoitus

Yhdistystoiminnan perusajatuksiin kuuluu, että toiminta on vapaaehtoista. Toiminta syntyy jäseneksi hakeutuvien ihmisten tuntemasta tarpeesta tehdä ponnistuksia yhteiseksi koetun päämäärän hyväksi. Tullessaan yhdistyksen toimintaan mukaan ihmiset ovat siis valmiit antamaan omaa aikaansa yhteiseen käyttöön.

Kylätoimintaan liittyy usein kustannuksia ja kustannusten kattamiseen tarvitaan varoja.Varoja voi kerätä monella eri tavalla sekä laatia hakemuksia eri tahoille. Esimerkiksi kuntien omilta sivuilta löytyy tietoa haettavista avustuksista.

SILMU-kylät ei myönnä avustuksia kylätoimintaan mutta auttaa varainhankinnan suunnittelussa ja löytämään eri rahoituslähteitä sekä opastaa hakemusten teossa.

Kehittämisyhdistys SILMU ry:n kautta haettava tuki on LEADER-tukea, jolla maaseudun toimijoita, yhdistyksiä, asukkaita ja yrittäjiä kannustetaan maaseudun omaehtoiseen kehittämistyöhön.

 

Mistä rahat toimintaan? SILMU-kylät 2020

Kehittämisyhdistys SILMU ry