Val av årets SILMU by 2019

Med valet av årets by vill Silmu-byar lyfta fram byarnas mångsidighet, öka kännedomen om byaverksamheten, samt ge goda exempel på hur man själv kan utveckla och förverkliga saker.

Byn som vinner belönas med penningpris och diplom. Segraren får också ära och berömmelse samt möjlighet att delta i den nationella Årets By –tävlingen.

 

Ansökningstiden till årets by är 7.-29.3

Tävlingen är öppen för alla byar på området och vem som helst, privatperson eller förening, kan föreslå kandidater till årets by.

Byn som belönas kan vara liten eller stor. I år fäster juryn uppmärksamhet speciellt på hur planmässig verksamheten är i byn, hur byn och invånarna har lyckats med att utveckla det egna områdets närservice och näringar samt på hur byn har skött sin kommunikation.

Tävlingen arrangeras av Silmu-byar och juryn består av byaombudet samt byasektionens medlemmar. Ansökningsblankett och anvisningar finns på hemsidan www.itukylat.fi

Vinnaren publiceras och belönas 21.5. i samband med Utvecklingsförening Silmu rf:s vårmöte.

Information ges av: Li-Marie Santala, byaombud, 040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info

Ansökningsblankett Årets SILMU by>>>

Ansökningsblankett Årets SILMU by 2019 pdf>>>

Facebookrss