SILMU-byar informerar

För att minska spridningen av coronaviruset arbetar vi i Utvecklingsförening SILMU rf på distans, vi minskar på direkt kontakt med våra kunder och ger tillsvidare rådgivning endast per telefon, via videomöten eller per e-post. Med byarådgivaren kan man också komma överens om kvälls- och veckoslutsskolningar som sker på distans.

Vi följer Statsrådets rekommendation enligt vilken publikevenemang bör inhiberas till slutet av maj vilket betyder att workshopen Järjestöjen tulevaisuus –työpaja har skjutits upp till den 3.9.

Vi är hoppfullt inställda och fortsätter att förbereda och ta emot byarnas anmälningar till Öppna byar –dagen 13.6. Också förberedelserna för Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen 10-11.9 fortsätter.

Li-Marie Santala, byarådgivare, SILMU-byar

Facebookrss