Nylands Årets By 2021 tävling

Nylands Byar r.f. och SILMU-byar letar tillsammans från Nyland en aktiv och planmässig by för år 2021. Med valet av Årets by vill vi lyfta fram byarnas mångsidiga verksamhet, öka kännedomen om byaverksamhet och dela med oss av goda exempel på hur man i byarna själv kan utveckla och göra saker.

Byn som vinner presenteras i Nylands Byars digitidning och belönas med ett diplom. Segern för med sig ära och berömmelse samt ger möjlighet att delta i den landsomfattande Årets By tävlingen.

Ansökningen till Årets By 2021 är öppen 14.9.-11.10.2020. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten (linken öppnas 14.9. på våra hemsidor) och skicka bilagorna per e-post till byaombudet/byarådgivaren senast 11.10.2020. Tävlingen är öppen för alla områdets byar och förslaget kan göras av en förening eller ett samfund som verkar i byn.

Den belönade byn kan vara liten eller stor. Juryn uppmärksammar specielt hur man i byn har beaktat hållbar utveckling i verksamheten, hur man har utvecklat gemenskap och nätverkbildning samt hur byn har lyckats med kommunikationen. Ett valkriterium är också smart anpassning, d.v.s. hur service och aktiviteter är ordnade i byn.

Till juryn hör Nylands Byar r.f.:s byaombud och två av föreningens styrelsemedlemmar samt SILMU-byars byarådgivare och två sektionsmedlemmar.

Tävlingens kandidatbyar offentliggörs 12.10. och vinnaren belönas i november.

Tilläggsinformation:

Nylands Byar r.f.:s byaombud Anu Nilsson 050 5249 189 eller kylaasiamies@uudenmaankylat.fi

SILMU-Byar byarådgivare Li-Marie Santala 040 158 8038 eller li-marie.santala@silmu.info

LÄNKEN TILLSATT 15.9.

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten>>

Facebookrss