Kom med och påverka i september

Vad kan vi lära oss av den finlandssvenska landsbygdsbarometern och erfarenheterna av covid-19? Hur bör vi tänka för att bli smarta? Fredagen 11.9 arrangerar arbetsgruppen för Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen ett kick off webinar klockan 9.30-15.00.

Dagens program innehåller bl. a:

  • Föreläsning av Josefina Syssner, prefekt och biträdande professor på Linköpings universitet
  • Riksdagsledamot Anders Norrback
  • Landsbygdsbarometern, hållbarhet i Svenskfinland och smarta byar
  • Workshoppen ger svar och innehåll för Landsbygdsriksdagens resolution i mars 2021

Dagens program och länk till anmälningsblankett finns till förfogande i augusti.

Information: Li-Marie Santala, 0401588038 eller li-marie.santala@silmu.info

Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen>>>

Facebookrss