Delta i Öppna Byar -dagens informationstillfällen och arrangera ett lyckat evenemang

Finlands Byar ordnar infon online om Öppna Byar -dagen för evenemangsarrangörer under våren.

28.2.2023 kl. 17.30–18.30

Info om årets evenemang, hur man anmäler sig med och kommande skolningar.

5.4.2023 kl. 17.30–19.30

Hur man arrangerar ett evenemang och behövliga tillstånd.

3.5.2023 kl. 17.30–19.30

Kommunikation och marknadsföring av evenemanget. På vilka sätt kan man marknadsföra evenemang och till vem?

Mer information och anmälan https://suomenkylat.fi/ajankohtaista/tapahtumat/avoimet-kylat

 

Öppna Byar är ett nationellt evenemang som i år hålls lördagen den 10.6. Syftet med dagen är att öka medvetenheten om byaverksamheten genom att visa upp byarnas olika aktiviteter, fira känslan av gemenskap och sommartiden. De vanligaste evenemangen är torg och marknader, talkon, kaféer och olika evenemang som visar upp hemregionen eller kulturen. I många byar fungerar Öppna Byar -dagen som öppning av sommarsäsongen. Byarna deltar ofta under byaföreningens ansvar, men evenemangen ordnas av alla invånare, föreningar och företag i byn tillsammans.

Ytterligare information: SILMU byrådgivare Li-Marie Santala, 040 1588 038, li-marie.santala@silmu.info, https://www.itukylat.fi/sv/

 

 

Facebookrss