Delta i Hållbarhetsveckan nu i höst

Med Hållbarhetsveckan, som äger rum 26.9.-2.10, vill vi tillsammans med föreningar, kommuner, företag och övriga intresserade skapa en evenemangsvecka där alla goda exempel på hållbarhetsarbete som görs på landsbygden lyfts fram.

Fundera ut vad ni kan arrangera som tangerar hållbarhet! Aktiviteterna som ordnas under veckan kan vara inom ekologisk, social eller ekonomisk hållbarhet, och kan till exempel vara i form av verkstäder, föreläsningar, temadagar eller öppet husevenemang. Evenemangen under Hållbarhetsveckan kan ordnas av kommuner, skolor, företag eller föreningar.

Tilläggsinformation:

https://nyland.hallbarhetsveckan.fi/

https://nyland.hallbarhetsveckan.fi/kontakt/

 

Facebookrss