Byarumsregistret Kylatilat.fi stöder byaverksamheten

I projektet Yhdessä osaamme (Tillsammans kan vi) har det gjorts ett ”byarumsregister” som som stöder byaverksamhetens medelsanskaffning. På sidan Kylatilat.fi presenteras fest- och mötesutrymmen i byarna i östliga Nyland.

Byarum är en plats där man arrangerar mångsidig verksamhet för invånarna, resenärer och andra gäster. Där dansas och musiceras samt arrangeras möten, basarer, utställningar, kurser och fester. Det kan vara ett byahus, klubbrum, en skidstuga, kåta eller strandbastu. Inkomsterna från uthyrningen av byarummen används till att täcka underhållskostnader och för föreningens/byaverksamhetens finansiering.

SILMU-byar upprätthåller byarumsregistret och SILMU rf:s medlemmar kan ansluta sig utan kostnad. Läs mer och anslut dig https://kylatilat.fi/

Facebookrss