Årets byagärning 2018 är Kerko ungdomsförenings Nuoska –ungdomscaféverksamhet

Tävlingen arrangerades av Utvecklingsförening SILMU rf:s byasektion och den var öppen för alla. Kandidater till vinnare av årets byagärningspris kunde föreslås av  privatpersoner och föreningar. Vi sökte efter en liten eller stor byagärning, men den viktigaste punkten var att verksamheten är till gagn för alla invånare, och till förmån för den lokala utvecklingen. Förslagsställarna fick berätta fritt om någon byagärning på vårt område, samt hur den har bidragit till utvecklingen av byn.

Juryn bestod av SILMU-byars byaombud och sektionsmedlemmarna. Förslag antogs till 10.4 och formuläret fanns som elektroniskt- och  PDF-dokument på webbplatsen www.itukylat.fi.

Det kom in sex olika förslag till årets byagärning inom utsatt tid, och av dem valde byasektionen en vinnare på sitt möte 11.4. Valet bekräftades på SILMU rf:s styrelsemöte 25.4.

Med valet vill SILMU-byar lyfta fram den mångsidiga verksamheten i byarna, öka kännedomen om byaverksamheten, samt dela med sig av goda exempel på hur man själv kan utveckla och göra saker.

Till årets byagärning valdes Kerko Ungdomsförenings ungdomscafé -verksamhet Nuoska, som belönades i samband med Utvecklingsförening SILMU rf:s vårmöte 22.5 i Mäntsälä.

Nuoska – Kerko Ungdomsförenings ungdomscaféverksamhet

Kerkko har redan i många år ordnat verksamhet för ungdomar (4. klassister och äldre)  i form av regelbundna och övervakade kvällar på  ”Nuoska”. Kvällar arrangeras sammanlagt 8 – 10 gånger på fredagskvällar under höst och vår på Kerko ungdomsföreningslokal.

I medeltal deltar 40 unga, som bäst har det varit på plats över 50, fastän det finns bara ca. 900 invånare i byn. Antalet besökare på Nuoska var år 2017 tillsammans 357.

De unga tillfrågas regelbundet om önskemål i fråga om kvällarnas innehåll och de beaktas i verksamheten. Ungdomarna kan också delta i arrangemangen, om det t.ex. är ett visst tema på Nuoska. Önskemålen har varit musik, lägereld, spel, disco och internationella teman. Dock är ungdomarnas favorit ”Nuoska utan program”, de bara vill tillbringa avslappnad fritid tillsammans, spela spel och umgås utan ett speciellt program. Nuoskas kiosk har varje gång även lite kvällsmål.  Om de så önskar, har ungdomarna möjlighet att prata med vuxna Nuoska-övervakare. Övervakarna består av ungdomsföreningens vuxna och andra personer från byn och minst fyra vuxna är på plats varje Nuoska-kväll.

Nuoska ger trygga ramar för unga människor att tillbringa kvällen nära hemmet. Det är inte alltid nödvändigt att åka en lång sträcka t.ex. till stadens ungdomsutrymmen. Ibland har även Borgå stads ungdomsledare besökt Nuoska. Företrädare för ungdomsföreningen har också berättat om verksamheten på olika möten.

Nuoska-verksamheten har varit verkligen populär, och den har utvidgats också till småbarnens Nappula-Nuoska (över 60 besökare) och för de vuxna till Forna Ungas Nuoska. Nuoska-verksamheten är lokal och arrangeras av frivilliga  människor i alla åldrar, men som är särskilt till förmån för barn och unga på landsbygden. 100-åriga Kerko Ungdomsförening önskar att  Nuoska-verksamheten uppmuntrar barn, ungdomar och vuxna att vara aktiva, att lära sig samarbete och påverka trivseln i sin egen närmiljö. Varje litet bidrag till förmån för gemensamma åtgärder främjar välfärden för hela byn.

Nuoska-verksamheten är alltså lokal verksamhet som speciellt gagnar barn och unga på landsbygden och förtjänar att bli belönad.

Läs mer om Kerkko ungdomsförenings verksamhet>>>

Facebookrss