Östra Nylands säkerhetsprogram

Östra Nylands säkerhetsprogram utgör en ram för planering och upprätthållande av kommuninvånarnas alldagliga säkerhet samt för invånarnas aktiva roll i säkerhetsarbetet. Säkerhetsprogrammet för Östra Nyland är ett gemensamt projekt mellan Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå, Pukkila och Sibbo samt polisinrättningen och räddningsverket i Östra Nyland.

SILMU-byar representerar byarna i arbetsgrupen för säkerhetsprogrammet.

 

Resultaten av enkäten om trygghet 2018 (på finska)>>>

Östra Nylands säkerhetsprogram 2018-2021>>>

 

Östra Nylands säkerhetsprogram 2015-2017 >>>

Turvallisuus