Byacoachning

BYACOACHNING – Expertis till byar och kvarter

Syftet med projektet är att förverkliga ett enhetligt utbildningsmaterial som ska användas för att utveckla byar och kvarter från och med 2023.

Under projektets gång görs det utbildningsmaterial om tio centrala teman inom byaverksamheten. När själva projektet är slutfört kompletteras och utvecklas helheten i fortsättningen av Finlands Byar rf.
Projektet genomförs av Kymenlaakson Kylät ry, Päijät-Hämeen Kylät, SILMU-byar och Nylands Byar rf. Projektet finansieras av Leader -grupperna i Nyland, Päijänne-Tavastland och Kymmenedalen.