Skolningar för byaverksamma

SILMU-byar arrangerade en skolningsdag för byaverksamma 14.4.2018 i Korttia, Askola.

Skolningsmaterialet (på finska) via länken nedan.

Kyläpäällikkökoulutukset