Kyläturvallisuussuunnitelma

 

Nykyään on yhä tärkeämpää, että asukkaat saavat ja voivat vaikuttaa oman kylänsä tulevaisuuteen ja turvallisuuteen. Kylän yhteishenki ja toiminnallinen yhteys on se voima, jonka avulla kylä säilyy kylänä myös tulevaisuudessa, kylä ei synny kaavoittamalla vaan kyläläisten halusta.

 

Kylän oma turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma on kylän, kyläyhteisön tai useamman kylän yhteinen ja sen vahvuutena on paikallisuus ja olosuhteiden tunteminen. Se kertoo mitä tullaan lähivuosina tekemään ja se on samalla myös ”asiakirja” esim. kuntaan päin. Kylän turvallisuussuunnitelma on asukkaiden laatima kirjallinen dokumentti siitä, mitkä asiat voivat uhata turvallisuutta kylässä, ja mitä näille asioille pitäisi tehdä, jotta turvallisuus paranisi.

Turvallisuussuunnitelma tehdään oman kylän tarpeesta, omalle kylälle ja kyläläisille. Jokainen suunnitelma on siis oman kylänsä näköinen. Sen laatiminen tuo ihmiset yhteen, luo kollektiivista tahtoa ja joukkovoimaa.

Suunnitelma tuo esille puutteita, joihin itse voi vaikuttaa pienelläkin panostuksella ja tarjoaa kyläläisille erilaisia mahdollisuuksia olla mukana. Kylän turvallisuussuunnitelma on hauska tehdä ja toteutettavissa monella eri tavalla. Turvallisuussuunnitelma on yhteisesti tehty suunnitelma kyläläisten yleisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi.

Miksi?

Viranomainen tai kunta ei huolehdi kaikesta, ja yhteiskunta on monesta syystä haavoittuvampi kuin ennen. On parempi ehkäistä ennalta ja varautua etukäteen ja riskien tiedostaminen on ensimmäinen askel toimintaan johtavalla tiellä.

Turvallisuussuunnitelman tekeminen parantaa myös kylän imagoa ja lisää yhteisöllisyyttä.

Mikä?

Kylän turvallisuussuunnitelma on kartoitus nykytilanteesta ja suunnitelma, josta käy ilmi toimenpiteet, tekijät ja aikataulu.

Turvallisuussuunnitelmaan voi sisällyttää esim. tie- ja liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita, luonnononnettomuuksiin ja luonnonoloihin varautuminen, ilkivallan ja häiriökäyttäytymisen ehkäisy, kylätalon/yhteisten kokoontumispaikkojen turvallisuus, tapaturmiin ja tulipaloihin varautuminen ja niiden ennaltaehkäisy sekä turvallisuuteen liittyvistä asioista tiedottaminen ja naapuriavun toimivuus.

 

Lisätietoja kylän turvallisuussuunnitelman laatimisesta SILMU-kylät  040 158 8038 tai li-marie.santala(at)silmu.info

Kylän turvallisuussuunnitelma malli