Mestarikylät

Mestarikylät on Kehittämisyhdistys SILMU ry:n hanke, jonka tavoitteena on luoda uusi kylien työkalu ja toimintamalli joka tukee kyläyhdistyksiä suunnitelmallisessa ja kestävässä toiminnassa. Tavoitteena on uudistaa kyläsuunnittelua ja tarjota yhdistyksille sekä kylille tämän päivän menetelmiä ja välineitä tulokselliseen toimintaan.

 

Kylätoiminnan vahvistaminen ja yhteisöllisyyden edistäminen

Maaseudun asukkaille, jotka ovat oman alueensa asiantuntijoita, kehitetään menetelmiä, joilla kyläläiset voivat itse analysoida ja tutkia oman alueen nykytilanne ja tehdä tulevaisuus- ja kehittämissuunnitelmia.

Kylätoiminnalle luodaan malli, miten kehittää omaa toimintaa, tarttua mahdollisuuksiin ja tunnistaa oman kylän tarpeet ja resurssit. Tavoitteena on toimiva kylien työkalu, jonka avulla kehitetään kylätoimintaa älykkäästi.

 

Hankkeen kohderyhmänä ovat kyläyhdistykset ja niiden tavoin toimivat yhdistykset Kehittämisyhdistys SILMU ry:n toiminta-alueella. Hyödynsaajat ovat maaseudun asukkaat, yhdistykset, yrittäjät sekä kunnat. Mestarikylät -työkalu ja -toimintatapa on myös monistettavissa muihin maakuntiin. Hanke mahdollistaa kyläsuunnitelmien laatiminen uudella innovatiivisella tavalla.

Hankkeen päätavoitteet:
• Kyläsuunnittelutyökalun kehittäminen kylätoiminnan tueksi
• Kyläyhdistysten toiminnan kehittäminen älykkäiden ratkaisujen avulla
• Kylien yhteisöllisyyden lisääminen

Hankkeen muut tavoitteet:
• Kyläyhdistysten toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla
• Kylätoimijoiden markkinointitaitojen vahvistaminen
• Kylien imagon nostaminen
• Hyvien käytäntöjen jakaminen

 

Mestarikylät-työkalu

Työkalu tarjoaa mahdollisuuden kehittää kylätoimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on, että kylätoimijat voivat laatia oman kyläsuunnitelman ja yhdessä kohdata sekä paikallisia että globaaleja haasteita sekä ymmärtää kylän potentiaalia paikkana hyvälle yhteisölliselle elämälle.

Työkalu vastaa neljään kysymykseen:
1. Missä olemme? – Oman alueen tilanne- tai asuttavuusanalyysi
2. Mitä haluamme? – Visio 2040!
3. Mitä meillä on? – Vahvuudet nostetaan esille
4. Mitä meidän pitäisi tehdä? – Toimintaa tai kehittämistehtäviä

 

Hankkeen aikana toteutetaan työkalun kokeilu pilottikylien kanssa. Pilottikylät valitaan aktiivisen toiminnan perusteella ja mukaan halutaan kyliä, joissa kyläyhdistyksen tai vastaavan toimijan tahtotilana on vahvasti oman kylän kehittäminen.
SILMUn hanketiimi toimii koko hankkeen aikana taustatukena, tilaisuuksien järjestäjänä ja työpajojen vetäjänä.

 

Yhteistyö ja koulutus

Hankkeen alussa valitaan vähintään viisi pilottikylää mukaan vahvaan yhteistyöhön. Kaikki alueemme kylät ja kyläyhdistykset ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan hankkeen tilaisuuksiin ja koulutuksiin.

Kaikille avoin tilaisuus pidetään pilottikylässä alkusyksyllä 2024. Kursseja, infotilaisuuksia sekä työpajoja liittyen kylätoimintaan ja kyläsuunnitteluun järjestetään säännöllisesti koko hankkeen aikana sekä paikan päällä kylissä että etänä. Luvassa on myös opintomatka ja hanke päättyy Mestarikylät-manuaalin julkaisemiseen ja Mestarikylien juhlistamiseen vuoden 2025 lopussa.

Tiedotamme hankkeesta ja eri tapahtumien päivämääristä verkkosivuillamme, somekanavissa ja infokirjeissä.

 

Vaikuttaminen

Asukkaat voivat itse vaikuttaa oman alueensa tulevaisuuteen ja yhteisöllisyys vahvistuu. Osallistumalla hankkeen koulutuksiin kyläaktiivit oppivat uutta.

Yhdistystoimijat saavat työkaluja toiminnan parantamiseen ja yhdistyksistä tulee paikallisia vaikuttajia ja kuntien yhteistyökumppaneita. Yhdistysten verkostot laajenevat yhteisissä työpajoissa.
Mestarikylät-toiminta tukee myös kuntia eri alueiden kehitystyössä ja lisää kunnan vetovoimaa.

 

Hankkeen jälkeen

Hankkeen päättymisen jälkeen kylät ja yhdistykset jatkavat kehittämistyötä omien resurssiensa ja hankkeessa tehdyn työnjaon tai suunnitelman mukaisesti kyläneuvojan tuella. Toimintamallia jaetaan asiasta kiinnostuneille ja Mestarikylät-työkalun toivotaan tulevan osaksi kylätoiminnan kestävää kehitystä valtakunnallisesti.

 

Elinvoimaa, älykkyyttä ja kestävää kehitystä

Hanke toteuttaa Kehittämisyhdistys SILMU ry:n paikallisen strategian ”Ideasta elinvoimaa 2023–2027” painopistettä: elinvoimaiset kylät ja saaristo. Lisäksi toteutuu paikallisen strategian läpileikkaavat teemat älykkäät kylät sekä kestävä kehitys.

SILMU-kylät kyläohjelmassa vuosille 2021–2024 on läpileikkaavana teemana kestävä kehitys (taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen). Tavoitteina ovat mm. luoda uudet ajatusmallit kylätoiminnassa ja elinvoimaisuuden lisääminen. Toimenpiteisiin kuuluu myös, että hyödynnetään jo olemassa olevia ja luodaan uusia monipuolisia verkostoja.

 

Lisätietoja:
Hankekoordinaattori Li-Marie Santala 040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info
Toiminnanjohtaja Anette Vihanto 041 442 6602, anette.vihanto@silmu.info

 

Hankkeessa kokeillaan Ruotsin maaseutuverkoston ”Levande bygder” -työkalua ja kehitämme kyläsuunnittelua sen avulla. Ruotsin maaseutuverkosto on yhteisen maatalouspolitiikan kansallinen toimija, joka kokoaa yhteen kansalaisyhteiskunnan, elinkeinoelämän, neuvontapalvelujen, tutkimuksen ja koulutuksen organisaatioiden sekä viranomaisten edustajia. ”Levande bygder – Smartare och varmare samverkan” on verkoston paikallistoimijoille luoma työkalu maaseudun kehittämiseen (Suomeksi: Eloisat seudut – Älykkäämpää ja lämpimämpää yhteistyötä).

Levande bygder – Landsbygdsnätverket (landsbygdsnatverket.se)

 

Materiaalia Mestarikylät materiaalia | SILMU-kylät | SILMU-byar (itukylat.fi)