Avoimet Kylät

Avoimet kylät on valtakunnallinen kyläpäivä kylätoiminnan puolesta. Tapahtumalla lisätään kylätoiminnan näkyvyyttä ja edistetään positiivista mielikuvaa maaseutuasumisesta.

Avoimet Kylät

Päivän järjestämisestä, tiedottamisesta ja markkinoinnista vastaavat maakunnalliset kyläyhdistykset yhdessä Suomen Kylät ry:n kanssa.

Suomen Kylät ry edistää valtakunnallisesti kylätoimintaa ja muuta paikallislähtöistä kehittämistä ja toimii maaseudun kehittämistä edistävien järjestöjen ja kylien valtakunnallisena yhteistyöelimenä. Suomen Kylät ry – Paikallisen kehittämisen puolestapuhuja (suomenkylat.fi)