Avoimet Kylät

Avoimet kylät on valtakunnallinen kyläpäivä kylätoiminnan puolesta. Tapahtumalla lisätään kylätoiminnan näkyvyyttä ja edistetään positiivista mielikuvaa maaseutuasumisesta.

Avoimet Kylät>>>

Päivän järjestämisestä, tiedottamisesta ja markkinoinnista vastaavat maakunnalliset kyläyhdistykset yhdessä Suomen Kylät ry:n kanssa.

Suomen Kylät ry edistää valtakunnallisesti kylätoimintaa ja muuta paikallislähtöistä kehittämistä ja toimii maaseudun kehittämistä edistävien järjestöjen ja kylien valtakunnallisena yhteistyöelimenä.

Suomen Kylät ry>>>