Valtionavun korotus elintärkeä kylätoiminnalle

Valtiovarainministeriö esittää kylätoiminnan valtionavuksi 1,1 miljoonaa euroa vuodelle 2018. Suomen Kylätoiminta ry:ssä ja kenttäväen keskuudessa valtiovallan ele on otettu vastaan helpotuksen tuntein.

– Ponnistelujemme tärkeys kylien ja maaseudun kehittämisessä on ymmärretty, kiittelee Suomen Kylätoiminta ry:n hallituksen puheenjohtaja Petri Rinne.

– Maamme 3 250 kyläyhdistyksen työ vaikkapa digitalisaation edistämisessä, pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä ja maahanmuuttajien kotouttamisessa on korvaamatonta. Talkootöitä kylien asukkaiden ja siellä yrittävien ja vierailevien hyväksi tehdään noin viisi miljoonaa tuntia vuodessa.
Viime vuonna kylätoiminnan valtionapua leikattiin sama määrä, mitä nyt ollaan nostamassa: 700 000 euroa. Leikkaus suisti monet maakuntatasolla toimintaa aktivoivat kyläasiamiehet (19 kpl) ahdinkoon, koska valtionapu muodostaa maakunnallisten kyläasiamiesten toimeentulon selkärangan. Kyläasiamiehiä onkin jouduttu lomauttamaan, vaikka maakuntauudistuksen takia juuri nyt tarvitaan entistä vahvempia verkostoja ja vaikuttajia.

– Valtionavun palautus 1,1 miljoonan tasolle on äärimmäisen tärkeää, jotta kylätoiminnan tukirakenteet eivät rapaudu. Tähtäimemme on kuitenkin 1,5 miljoonassa, jolla summalla pystyisimme palkkaamaan kokopäiväiset kyläasiamiehet maakuntiin. Tulemme paiskimaan töitä koko Suomen hyväksi korotuksen arvoisesti, lupaa Rinne.

Seuraava mittava vaikuttamisen paikka kylätoimijoilla on Suomen historian ensimmäisessä Maaseutuparlamentissa Leppävirralla 1.–3.9.

 

SILMU-kylät kyläasiamies Li-Marie Santalalle tieto siitä, että valtionapua korotetaan, on ilouutinen myös itäiselle Uudellemaalle. Kehittämisyhdistys SILMU ry:n kyläjaos SILMU-kylät voi näin jatkossakin tarjota alueen kylille erilaisia kyläasiamiespalveluja. Kyläasiamieheltä saa apua esim. kyläsuunnitelmien teossa, yhdistysviestinnässä ja kehittämisessä yleisesti. SILMU-kylät ylläpitää myös Kyläportaalia jossa kylillä on omat verkkosivut.

 

Kehittämisyhdistys SILMU ry on yksi Suomen 55 Leader-ryhmästä ja myöntää rahoitusta paikallisen strategian ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 perusteella. Tukea myönnetään hanke- ja yritystukina yleishyödyllisiin- ja yritystoimenpiteisiin.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Gina Forsström, 041 442 6602, gina.forsstrom@silmu.info

 

SILMU-kylät on Kehittämisyhdistys SILMU ry:n kyläjaos joka toimii alueen kylien edunvalvojana ja kumppanina edistämällä hyvän elämän edellytyksiä maaseudulla.

Lisätietoja: kyläasiamies Li-Marie Santala, 040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info

 

Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) on kylä- ja kaupunginosatoimintaa, Leader-työtä ja muuta paikallista kehittämistä edistävien järjestöjen kaksikielinen valtakunnallinen yhdistys.

SYTY tekee työtä kylien ja asukasyhteisöjen elinvoimaisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi. Samalla luodaan kylillä asuville ihmisille edellytyksiä työhön ja riittävään toimeentuloon.

Lisätietoja: Suomen Kylätoiminta ry, hallituksen puheenjohtaja Petri Rinne, 040 555 3232, petri.rinne@kylatoiminta.fi

Facebookrss