Kyläkoutsit tulevat kylä- ja korttelitoiminnan tueksi

Nyt kyläyhdistyksillä ja muilla vastaavilla organisaatioilla on mahdollisuus tilata paikan päälle kylään tai kortteliin Kyläkoutsin pitämään työpajaa tai koulutustilaisuutta erilaisista toimintaa kehittävistä aiheista. Loppuvuodesta kouluttautui yhteensä vajaat viisikymmentä sekä suomen- että ruotsinkielistä maaseutukehittäjää, ja heillä on nyt valmiudet toimia uuden valtakunnallisen konseptin Kyläkoutseina. Koulutetut ovat maakunnallisten kyläyhdistysten tai Leader -ryhmien työntekijöitä ja heitä on joka maakunnasta.

Kyläneuvoja Li-Marie Santala (SILMU-kylät), joka on yksi hanketyöryhmän jäsenistä, kertoo: ”Meillä oli kesätapaaminen muutamien maakunnallisten kollegoiden kesken ja puheeksi tuli, että olisi hienoa, jos olisi valmis koulutusmateriaali eri aiheista. Olisi helppoa lähetä kyliin pitämään esimerkiksi työpajoja ja meillä olisi aina laadukas ja ajankohtainen materiaali käytössä. Siitä se sitten lähti. Nyt meillä on tuotesuojattu konsepti, Kyläkoutseja joka maakunnassa ja näin alkuun kymmenen eri aihekokonaisuutta. Kiitos kuuluu hanketiimillemme ja myös kaikille asiantuntijoille valtakunnallisesti, jotka ovat antaneet työpanoksensa ja asiantuntemuksensa konseptin kehittämisessä.”

Koulutusaiheet liittyvät kylä- ja yhdistystoimintaan tavalla tai toisella. Kun tilaa kylään Kyläkoutsin voi aloittaa esimerkiksi yhdistystoiminnan perusteista, viestinnästä, varainhankinnasta tai yhdistystoimijan digitaidoista. Myös verkostoitumiseen ja vapaehtoistyöhön liittyviä kokonaisuuksia on tarjolla. Työpajoissa voi suunnitella tapahtumia tai miettiä yhdessä lisää toimintaa kylätaloon. Kyläkoutsin tuella voi tehdä omalle kylälle kyläsuunnitelma tai hankkeistaa hyvä idea ja näin mahdollisesti saada myös rahoitusta oman kylän tai korttelin kehittämiseen.

Kyläkoutsi -konsepti on kehitetty hankkeessa, jonka toteuttivat Kymenlaakson Kylät ry, Päijät-Hämeen Kylät, SILMU-kylät ja Uudenmaan Kylät ry. Hanke toteutettiin EU-rahoituksella, jonka myönsivät Emo ry, Kehittämisyhdistys Silmu ry, Leader Sepra ry, Pohjois-Kymen Kasvu ry ja Päijänne-Leader ry.

Konsepti on hankkeen loputtua Suomen Kylät ry:n hallinnoima ja sitä kehitetään edelleen yhteistyössä Kyläkoutsien, maakunnallisten kyläyhdistysten ja Leader -ryhmien kanssa. Kyläkoutsin järjestämät infotilaisuudet, luennot, koulutukset ja työpajat ovat maksuttomia osallistujille.

 

Yhteystiedot/lisätiedot:

Suomen kylät ry https://suomenkylat.fi/kylakoutsi/

Kyläaktivaattori Tiina Västilä, Päijät-Hämeen Kylät, 044 71 24208, info@phkylat.fi, https://www.phkylat.fi/

 

Kyläneuvoja Li-Marie Santala, SILMU-kylät, 040 158 8038, li-marie.santala@silmu.info, https://www.itukylat.fi/
Toiminnanjohtaja Elina Seppänen, Kymenlaakson Kylät ry, 040 184 3576 elina.seppanen@kymenlaaksonkylat.fi, https://kymenlaaksonkylat.fi/

Toiminnanjohtaja Anu Nilsson, Uudenmaan Kylät ry, 050 524 9189, anu.nilsson@uudenmaankylat.fi, https://www.uudenmaankylat.fi/

Facebookrss