Yhdistystoimija, näitä koulutuksia et voi ohittaa!

SILMU ry:n Yhdessä osaamme -hankkeessa on käsillä loppurutistus tänä syksynä ja tarjoamme alueemme yhdistystoimijoille kattavan kurssipaketin. Voit ilmoittautua mukaan yhteen, muutamaan tai vaikka kaikkiin iltoihin. Jos et itse voi osallistua niin pyydä muita yhdistyksesi aktiiveja ilmoittautumaan mukaan ja kertomaan oppimaansa muille jälkeenpäin. Näin saamme tärkeää tietoa jaettua ja yhdessä osaamme enemmän.

Ti 25.10. Voimaa viestintään

Koulutuksessa käsitellään järjestöviestinnän toimintakenttää, viestinnän roolia ja merkitystä yhdistystoiminnalle. Lisäksi käydään läpi yhdistyksen viestintäsuunnitelman laatimista ja pohditaan viestinnän eri kohderyhmiä ja heidän odotuksiaan viestinnän tavoille ja kanaville. Koulutuksessa annetaan lisäksi monia vinkkejä ja ideoita oman yhdistyksen viestinnän kehittämiseen.

 

Ti 1.11. Jäsenhankinta ja vapaaehtoisten rekrytointi

Koulutuksessa käydään läpi ensin yhdistystoiminnan yleisiä haasteita ja ongelmia nykyajan yhteiskunnassa, mitkä usein liittyvät rakenteisiin ja perinteisiin toimintamalleihin. Koulutuksessa käsitellään mm. jäsenhankinnan eri tapoja, jäsenten ja talkoolaisten osallisuuden tukemista sekä käydään läpi runsaasti vinkkejä toiminnan kehittämiseen.

 

Ti 8.11. Yhdistystoimijan markkinointitaidot

Koulutuksessa käsitellään markkinoinnin merkitystä yhdistyksen toiminnassa ja käydään läpi markkinointisuunnitelman laatimista. Lisäksi opitaan käyttämään Canva-taitto-ohjelman ilmaisversiota (tai maksullista), tutustutaan perustyökaluihin ja digitaalisen taiton perusteisiin. Koulutuksen jälkeen markkinoinnin suunnittelu ja toteutus on helpompaa, nopeampaa sekä yhdenmukaisempaa.

 

To 10.11. Yhdistys ja some

Koulutuksessa käydään läpi sosiaalisen median roolia yhdistyksen viestinnässä. Esittelemme yleisimmin käytettyjä somekanavia ja niiden erityispiirteitä. Koulutuksesta saa käytännön vinkkejä ja inspiroivia esimerkkejä yhdistyksen sosiaalisen median hyödyntämiseen.

 

Ti 15.11. Saavutettavuusdirektiivi – yhdenvertaisuus yhdistystoiminnassa

Koulutuksessa käydään läpi saavutettavuutta: keitä direktiivi koskee ja mitä on hyvä ottaa huomioon esimerkiksi verkkosivujen käytettävyydessä. Koulutuksessa annetaan myös käytännön vinkkejä saavutettavuuden lisäämiseen.

 

To 17.11. På svenska: Föreningens bokföring och beskattning

Redovisningsskyldighet & Att organisera redovisning & Skatteskyldighet & Mervärdeskatt

 

To 24.11. Yhdistyksen kirjanpito

Kirjanpitovelvollisuus ja kirjanpitoa koskeva lainsäädäntö  & Tositteesta tilinpäätökseen: hyvät kirjanpitokäytännöt

Kirjanpidon järjestäminen käytännössä – kirjanpidon ohjelma vai excel? – kirjanpito ostopalveluna

 

Ti 29.11. Yhdistystoiminnan verotus

Yhdistystoiminnan verotus  – Yleistä verotuksesta – Veroilmoitus/OmaVero

Arvonlisäverotus – Yleistä arvonlisäverotuksesta   – Arvonlisäveron ilmoittaminen/OmaVero

 

To 1.12. Palkanlaskenta & tulorekisteri yhdistystoimijoille

Yhdistys työnantajana  – lakisääteiset velvollisuudet ja hyvät käytännöt

Palkat ja palkkiot yhdistystoiminnassa palkka, palkkio, työkorvaus ja vapaaehtoistyö

Palkat ja palkkiot yhdistystoiminnassa

Palkan ja palkkioiden maksu käytännössä:  – Palkka.fi ja tulorekisteri

 

 

25.10.–15.11. luennot ovat klo 17.30–19.30 (MSL) ja luennot 17.11.-1.12 kello 17.30–20.00 (Rastor instituutti). Yksi koulutus on ruotsiksi.

Sisällöt, kouluttajat ja muuta ohjeistusta verkkosivuillamme www.silmu.info ja www.itukylat.fi. ja somessa. Tietoja täydennetään pitkin syksyä.
Luentoja ei tallenneta. Julkaisemme koulutusten materiaalit mahdollisuuksien mukaan verkkosivullamme myöhemmin ja jaamme materiaalin kursseille osallistuneille.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Ilmoittautuminen lomakkeella https://forms.office.com/r/2rmd7ZPV3G

Lisätietoja: SILMU-kylät kyläneuvoja 0401588038 tai li-marie.santala@silmu.info

 

 

Facebookrss