SILMU ry:n hallitus vuonna 2018

SILMU ry:n sääntöjen mukainen syyskokous pidettiin 30.11.2017 Gumbontalon tiloissa Sipoossa.
Kokous valitsi erovuoroisten tilalle uudet hallitusjäsenet ja vahvisti vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja kustannusarvion.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Marja Teppinen Mäntsälästä. Hallituksen jäsenistä
erovuorossa olivat julkista tahoa edustavat henkilöt. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin vuosiksi 2018 –
2020 Eeva Hava Myrskylästä (uusi), Laura Karén Porvoosta ja Eija Liljavirta Mäntsälästä (uusi).
Varajäseniksi valittiin Tanja Åkerfelt Sipoosta (uusi), Mia Aitokari Loviisasta (uusi) ja Anneli
Sundberg Mäntsälästä.

Hallituksen muut jäsenet ovat:
Yhteisöjä edustavat Tora Markkula Loviisa, Christina Mickos Lapinjärvi ja Heikki Nyström Askola
sekä varalla Timo Rajakaltio Porvoo, Eero Kokko Mäntsälä ja Riitta Ahti-Tuiskula Askola.
Yksittäisiä maaseudun asukkaita edustavat Camilla Hartwall Sipoo, Riitta Myyrä Pukkila ja Joija
Tikkanen Pornainen sekä varalla Hannu Salminen Myrskylä, Piritta Ahl Pukkila ja Tea Nieminen
Pornainen.

Vuoden 2018 tärkeimpiä toimenpiteitä ovat ohjelmakauden 2014–2020 käytännöt ja niistä
tiedottaminen sekä hankeneuvonta ja hankkeiden valmistelut. Uusina toimenpiteinä toteutetaan
yhteistyössä Uudenmaan Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen kanssa ohjelmakauden väliarviointi
sekä laatutyöhön perustuva auditointi yhdessä pohjoissavolaisen Leader Mansikan kanssa
SILMU-kylät toimii vuonna 2018 SILMU ry:n toiminta-alueen kylien edunvalvojana ja kumppanina
edistämällä hyvän elämän edellytyksiä maaseudulla sekä ylläpitää kyläportaalia ja koordinoi
alueella valtakunnallista Avoimet kylät -päivää 9.6.

Facebookrss