Miten voimme yhdessä parantaa turvallisuuden tunnetta kylässä?

112-päivä on valtakunnallinen tempaus, jonka tavoitteena on kiinnittää suomalaisten huomio arjen turvallisuuteen ja sen parantamiseen. Tänä vuonna kampanjaa vietetään teemalla ’Turvallisuuden tunne tehdään yhdessä’ mikä sopii valtavan hyvin juuri kylätoimintaan.

Keinot

Kylän tai korttelin turvallisuuskävely on oivallinen keino saada asukkaat yhdessä miettimään omaa paikallista turvallisuutta. Sen tekevät asukkaat, viranomaiset, yhdistykset, yritykset ja kiinteistönomistajat yhdessä. Kävelyn aikana tutustutaan mahdollisesti turvattomiin tai vaarallisiin paikkoihin ja mietitään yhdessä, miten niistä voitaisiin tehdä turvallisempia ja viihtyisämpiä. Huomiota pitää myös kiinnittää viihtyisiin paikkoihin ja pohtia, mikä tekee niistä sellaisia ja millä tavalla niitä voisi säilyttää.

Turvallisuuskävelyopas

Jos kylä on laaja eikä tee mieli lähteä kävelemään pitkiä matkoja, niin turvallisuuskysely on toinen tapa saada asukkaiden ääni kuuluviin. Aloite kyselyyn voi yhtä hyvin tulla kyläläisiltä, kyläyhdistykseltä tai viranomaisilta.

 

 

Miten koet kyläsi turvallisuuden tällä hetkellä?

Onko kylässäsi epäkohtia?

Keksitkö miten niitä voisi korjata?

Mikä teillä on hyvin? Mitä pitää säilyttää?

Sinulle tuli varmasti mieleen, että olisi hyvä kysyä muiltakin kyläläisiltä samoja asioita. 

 

 

 

Kävelyn tai kyselyn materiaalia voi, ja pitää, käyttää kylän hyödyksi. Kolmas asia mitä siis voi toteuttaa on kylän oma turvallisuus- tai hyvinvointisuunnitelma. Suunnitelma antaa työkalut tilanteista selviämiseen, nostaa kyläimagoa ja parantaa turvallisuuden tunnetta. Se voi sisältää esimerkiksi asumis-, liikenne- ja sosiaaliseen turvallisuuteen liittyviä tavoitteitta ja on aktiivisessa käytössä kylän toiminnassa.

Kyläturvallisuussuunnitelman laatiminen ja Kylän turvallisuussuunnittelun ABC -opas

 

Kylän omaan turvallisuussuunnitelmaan voi myös sisällyttää asukkaiden osaamisen lisääminen. Erityisen tärkeää on ensiapu- ja alkusammutustaidot ihan jokaisella kyläläisellä.

Hätäkeskuslaitoksen johtaja Taito Vainio kirjoittaa blogissaan: ” Pelkästään viranomaisten toiminta ei riitä turvallisen yhteiskunnan rakentamiseksi. Viranomaiset tekevät myös paljon työtä ennaltaehkäisyn hyväksi eli pyritään siihen, että ihmiset osaavat toimia siten, että viranomaisen apua tarvittaisiin nykyistä vähemmän tai että vahinkoja kyettäisiin rajoittamaan mahdollisimman paljon jo ennen viranomaisen saapumista. Järjestäytyneen viranomaisavun lisäksi tarvitaan siis jokaisen ihmisen omaa toimintaa, jotta vahingot voidaan minimoida.”

Hätäkeskuslaitoksen johtajan Taito Vainion blogi

 

Yhteisöllisyys luo turvallisuutta

Innostava kylä- tai muu yhdistystoiminta luo asukkaille yleistä hyvinvointia ja yhteishenkeä. Viihtyminen lisääntyy yhdessä tekemällä ja turvallisessa kylässä asuu hyvinvoivia asukkaita. Turvallisuuden tunne tehdään yhdessä.

 

Porvoossa 11.2.2022

Li-Marie Santala, kyläneuvoja

 

SILMU-kylät 112-viikon kyläturvallisuusvinkit

112-päivänä tapahtuu – Hätäkeskuslaitos

Facebookrss