Kerkkoo on vuoden SILMU kylä 2019

Vuoden kylä -valinnalla SILMU-kylät haluaa nostaa esille kylien monipuolista toimintaa, lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta ja jakaa muille hyviä esimerkkejä siitä, miten kylissä voi itse kehittää ja tehdä asioita.

Haku oli auki 7.-29.3. ja vuoden kylä ehdokasta sai ehdottaa kuka tahansa yksityinen henkilö tai yhdistys. Tänä vuonna valintaraati kiinnitti erityistä huomiota siihen, miten suunnitelmallista kylän toiminta on ja miten kylä ja kyläläiset ovat osallistuneet oman alueensa lähipalveluiden ja elinkeinojen kehittämiseen. Kisan voittaja julkistettiin ja Kerkkoon kylä palkittiin 21.5. Kehittämisyhdistys Silmu ry:n kevätkokouksen yhteydessä Sipoossa.

Perustelut valinnalle

Kerkkoon kylä tekee erinomaista, suunnitelmallista ja tulevaisuuteen tähtäävää kehittämistyötä palveluiden ja harrastusmahdollisuuksien säilyttämiseksi kylässä. Kylässä on tehty kaksi kyläsuunnitelmaa: ensimmäinen painottui kylän historian tallentamiseen ja nykytilan kartoittamiseen, ja toisen kyläsuunnitelman painopiste oli kylän palvelut, joka huipentuu nyt uusien koulutilojen rakentamiseen. Tarkoitus on, että kylä laatii kolmannen kyläsuunnitelman, jonka painopistealueeksi on kaavailtu kaikenikäisten kyläläisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Kylän yhdistykset ja kyläläiset ovat osallistuneet alueensa lähipalvelujen ja elinkeinojen kehittämiseen sekä edistäneet maaseutuasumista aktiivisesti mm. perustamalla Kerkkoon palveluosuuskunnan. Kioski & Kahvila Pumppaamo on toiminut jo viisi vuotta ja samalla tontilla sijaitsee kyläläisten aloitteesta kaupungin toteuttama matonpesupaikka, kierrätyspiste, kyläläisten toteuttama perhepelikenttä ja liikennepuisto sekä kanoottilaituri.

Kerkkoossa on oma koulu ja kyläläisten aktiivisen puolustuksen ansiosta koulu saa jatkaa toimintaansa. Porvoon kaupunki satsaa kylän koulupalveluihin rakentamalla uuden koulurakennuksen vuonna 2019.

Vuosittain kylässä järjestetään myös paljon tapahtumia. Esim. syysmarkkinat, nuorisokahvilat, tienvarsien siivoustalkoot, syys- ja kevätiltamat, sählyturnaukset perhepelikentällä ja pienimuotoiset konsertit Pumppaamolla. Kylässä tehdään myös paljon tuloksellista yhteistyötä eri yhdistysten, organisaatioiden, yritysten, seurakunnan ja kaupungin kanssa yhteisten asioiden toteuttamiseksi.

Kerkkoon kylä on myös ehdolla vuoden kyläksi Suomen Kylät ry:n järjestämässä kisassa. Vuoden valtakunnallinen kylä julkistetaan ja palkitaan paikalliskehittäjien Lokaali –tapahtumassa 25.8. Kauhavalla.

”Olemme hyvin ylpeitä omasta Pumppaamostamme, vaikka kioski-kahvilan toiminnan ylläpito vaatii kovasti työtä, jotta saamme pitää sen. Tässäkin kyläläiset jaksavat osallistua ja kannustaa. Samoin olemme iloisia, että koulu säilyy Kerkkoossa, koska se pitää kylän elinvoimaisena. Kun tällaisissa projekteissa onnistutaan, se antaa luottamusta siihen, että jatkossakin saamme yhdessä aikaiseksi tärkeitä asioita” kertoo kyläyhdistyksen puheenjohtaja Paula Teinonen-Lahti.

Facebookrss