Hyödyllisiä linkkejä

Suomen Kylätoiminta ry  toimii paikallista kehittämistä edistävien järjestöjen, kylien sekä Leader-ryhmien eduntekijänä

 

Svensk Byaservice  on yhteistyöfoorumi maaseudun kehittämiseksi ruotsinkielisillä alueilla Suomessa

 

Asiointipalvelut ja lomakkeet Suomi.fi

 

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa voit tehdä palvelussa mukana oleville kunnille kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

 

Osallistu.fi sivusto innostaa ja antaa uutta tietoa paikallisen osallistumisen ja vaikuttamisen tavoista.

 

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR on valtioneuvoston asettama yhteistyöelin. YTR:n tehtävänä on sovittaa yhteen maaseudun kehittämistoimia ja edistää maaseutuun kohdistettavien voimavarojen tehokasta käyttöä.

 

Uusimaa-tietopankkiin on koottu tilastotietoa, analyysejä ja selvityksiä Uudestamaasta. Tiedot löytyvät teemoittain ja alueittain. Käytä aineistoa vapaasti, mutta ole hyvä ja mainitse lähteenä Uusimaa-tietopankki, Uudenmaan liitto.

 

Innokylä – avoin innovaatioyhteisö