Hyödyllisiä linkkejä

Suomen Kylät ry  toimii paikallista kehittämistä edistävien järjestöjen, kylien sekä Leader-ryhmien eduntekijänä

 

Svensk Byaservice  on yhteistyöfoorumi maaseudun kehittämiseksi ruotsinkielisillä alueilla Suomessa

 

Asiointipalvelut ja lomakkeet Suomi.fi

 

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa voit tehdä palvelussa mukana oleville kunnille kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

 

Osallistu.fi sivusto innostaa ja antaa uutta tietoa paikallisen osallistumisen ja vaikuttamisen tavoista.

 

Maaseutupolitiikan neuvosto MANE on valtioneuvoston asettama toimielin, joka linjaa kansallista maaseutupolitiikkaa ja toteuttaa sitä kokoamalla ne keskeiset tahot ja verkostot, joiden yhteistyöllä edistetään maaseudun elinvoimaisuutta.

 

Uusimaa-tietopankkiin on koottu tilastotietoa, analyysejä ja selvityksiä Uudestamaasta. Tiedot löytyvät teemoittain ja alueittain. Käytä aineistoa vapaasti, mutta ole hyvä ja mainitse lähteenä Uusimaa-tietopankki, Uudenmaan liitto.