Projektet Trygga och aktiva byar 2016-2017

Finns det en entusiastisk och aktiv grupp i din omgivning som vill förbättra livet i byn för alla?

Stöter du på problem i din by som du tycker att borde lösas? Vardagliga missförhållanden som till exempel berör trygghet, tjänster, trafiksäkerhet – egentligen vad som helst. Invånarna på landsbygden står inför ett stort antal praktiska utmaningar som kan försvåra det allmänna välbefinnandet och känslan av trygghet.

Vi söker trettio aktiva och motiverade byar eller föreningar med i projektet som pågår 2016-2017.

Invånarna utarbetar med egna resurser en plan som förstärker tryggheten i byn. Byn får via projektet en stödperson som informerar om olika modeller, möjligheter och alternativ.

Byns säkerhetsplan stödjer gemenskapen, tillhandahåller verktyg för att hantera olika situationer och förbättrar byns image och popularitet.

Välmåga och bybornas gemenskap är bra grunder för en meningsfull byaverksamhet!

Tag kontakt!

Li-Marie Santala, byaombud, 040 158 8038, li-marie.santala(at)silmu.info

Kylien turvallinen ja toimiva arki 2016-2017 hankekuvaus (på finska)