Östra Nylands säkerhetsprogram 2015-2017

Östra Nylands säkerhetsprogram utgör en ram för planering och upprätthållande av kommuninvå- narnas alldagliga säkerhet samt för invånarnas aktiva roll i säkerhetsarbetet. Säkerhetsprogrammet för Östra Nyland är ett gemensamt projekt mellan Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå, Pukkila och Sibbo samt polisinrättningen och räddningsverket i Östra Nyland.

Östra Nylands säkerhetsprogram 2015-2017 >>>

Turvallisuus