Trygga byar

”Trygga och aktiva byar” är ett nytt projekt vars mål är att öka trygghetskänslan och välmågan bland invånarna i byarna på vårt verksamhetsområde på ett mångsidigt sätt. Projektet är två-årigt (2016-2017) och administreras av SILMU-byar.

Inom projektet görs det bl.a. säkerhetsplaner tillsammans med invånarna. Planerna bifogas till byaplanerna och på det här sättet får invånarna information om procedurer som ökar tryggheten och välmågan. Planer som görs upp tillsammans ger en känsla av samhörighet och inverkar positivt på trivseln, hälsan och tryggheten i byn.

Byportalen SILMU-byar kommer att få sidor som behandlar trygghet och till byarnas hemsidor bifogas byarnas egna säkerhetkort. På basen av säkerhetsplanerna görs det också broschyrer med information om byatrygghet på svenska och finska.

Byarnas säkerhet kartläggs med t.ex. byapromenader och enkäter tillsammans med invånarna och alla har en möjlighet att delta i Trygga byar -skolningstillfällen där man kan öva sig på släckning eller lära sig hur man kan förbereda sig på t.ex. el-avbrott samt andra nyttiga vardagsfärdigheter.

Under den här menyn kommer det att samlas nyttig information om byarnas säkerhetsplaner och annat samt länkar till samarbetsparter och aktörer inom säkerhet.