Kyläturvallisuus

Kylien turvallinen ja toimiva arki

Kylien turvallinen ja toimiva arki on SILMU-kylät hallinnoima kaksivuotinen hanke (2016-2017), jonka tavoitteena on lisätä toiminta-alueen kylien asukkaiden turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia monipuolisesti.

Hankkeessa mm. laaditan kylien turvallisuussuunnitelmia yhdessä asukkaiden kanssa. Suunnitelmat liitetään kyläsuunnitelmiin ja tällä tavalla tuodaan tietoa turvallisuutta ja hyvinvointia edistävistä toimintamalleista asukkaille. Yhdessä tehdyt suunnitelmat tuovat myös yhteishenkeä ja niillä vaikutetaan positiivisesti kylien asukkaiden viihtyvyyteen, terveyteen ja turvallisuuteen.

SILMU-kylät kyläportaaliin tulee kyläturvallisuutta käsittelevät sivut ja kylien omille kotisivuille tehdään turvallisuuskortit. Turvallisuussuunnitelmien pohjalta valmistuu myös kyläoppaita kyläturvallisuudesta suomeksi ja ruotsiksi.

Kylien turvallisuudesta tehdään kartoitus esim. turvallisuuskävelyillä ja kyselyillä yhdessä kyläläisten kanssa ja asukkailla on mahdollisuus osallistua Turvallinen kylä –koulutuksiin, joissa voi opetella esim. alkusammutusta, varautumista ja muita hyödyllisiä arjen taitoja.

Kylissä tapahtuu – Tule mukaan!

Leader SILMU  EU lippu  Leader

Tämän valikon alle kerätään hyödyllistä tietoa kylien turvallisuuteen liityvistä asioista sekä linkkejä yhteistyökumppaneiden ja alan toimjoiden sivuille.