Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot:

  • edistää Itä-Uudenmaan kylien kehitystä kylä- ja muiden paikallisten yhdistysten omatoimisuuden ja elinkelpoisuuden kehittämisen kautta
  • toimia Itä-Uudenmaan kylien yleisten ja yhteisten etujen valvojana ja ajatusten välittäjänä
  • vahvistaa ja kehittää Itä-Uudenmaan kylien välistä yhteistyötä
  • toimia puoluepoliittisesti sitoutumattomana kylien edunvalvojana

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • järjestää kokouksia, kyläpäiviä, seminaareja, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta koulutus- ja tiedotustoimintaa
  • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
  • toimii yhteistyössä kylätoiminnan keskusjärjestön, muiden maaseudun kehittäjien sekä alueellisten ja valtakunnallisten järjestöjen kanssa kylien elämään vaikuttavien tavoitteiden toteuttamiseksi
  • tiedottaa toiminnastaan

Jäsenistö

  • Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kylätoiminnasta kiinnostuneet rekisteröidyt yhdistykset ja yksityiset henkilöt jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

(teksti Itä-Uudenmaan Kylät ry:n säännöistä)

 

Jäseneksi liittyminen

Jäsenhakemus osoitetaan yhdistyksen hallitukselle info@itukylat.fi Yhdistyksen säännöt kokonaisuudessaan saa samasta osoitteesta.