Itäisen Uudenmaan turvallisuuskysely 2016

Itäisen Uudenmaan turvallisuuskysely on osa alueen yhteistä turvallisuusohjelmaa, joka ohjaa alueen toimijoiden yhteistyötä arjen turvallisuuden edistämiseksi. Itä-Uudenmaan turvallisuusohjelman ja -kyselyn laativat Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo sekä Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos.

Turvallisuuskyselyn tarkoitus on kerätä tietoa asukkaiden kokemasta turvallisuuden tunteesta ja kehittämistarpeista paikallisen turvallisuussuunnittelun tueksi. Kyseessä ei siis ole tieteellisiä kriteerejä täyttävä tutkimus, vaan väylä saada kuntalaisten ääni kuuluviin ja mahdollistaa turvallisuustyöhön osallistuminen.

Itäisen_Uudenmaan_turvallisuuskysely_2016_raportit>>>